https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2017/2/15/readingwars

Inledning:

”Som ni läsare kanske har märkt så gillar jag att skriva några inlägg på rad på samma tema. Några tidigare populära teman har varit t.ex. ordförråd, berättandeförmåga och dynamisk bedömning av språk. I mina senaste inlägg har jag skrivit om olika sätt som logopedisk och pedagogisk kompetens kan komplettera varandra i skolan och i klassrummet. Jag tänkte avsluta denna miniserie genom att diskutera en artikel som ytterligare betonar vikten av samverkan mellan pedagoger och logopeder i elevers tidiga läs- och skrivutveckling.

Artikeln heter Language is literacy is language – Positioning speech-language pathology in education policy, practice, paradigms and polemics (Snow, 2016). Förutom de fina allitrationerna i den ganska kaxiga titeln (som i fri översättning blir något i stil med Språk är lika med läs- och- skrivförmåga är lika med språk – Att positionera logopedi i utbildningspolitik och pedagogisk praktik, pedagogiska paradigm och motsättningar) så var denna artikel också en av de mest nedladdade open-access artiklarna förra året (Källa: Logopedforum). Författaren är logopeden, psykologen och forskaren Pamela Snow som verkar vid LaTrobe University i Australien … ”