https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/EEF_(2020)_-_Impact_of_School_Closures_on_the_Attainment_Gap.pdf

Sammanfattning:

”Denna snabba forskningsöversikt syftar till att undersöka de potentiella effekterna av skolstängningar på skillnader i skolresultat, baserat på en systematisk sökning av befintlig litteratur. Elva studier identifierades som gav kvantitativa bevis om skolstängningars påverkan på skillnader i elevers resultat. En delmängd av nio studier gav jämförbara uppskattningar som kunde syntetiseras.
Även om sökningen inkluderade skolstängningar av en rad orsaker (inklusive på grund av ogynnsamt väder, orkaner, konfliktaktioner för lärare och pandemier) kom den slutliga gruppen av robusta studier mest från studier av sommarlov för barn i grundskoleålder”.

För urval och metod i detalj:
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files-EEF_evidence_review_protocol_-_Impact_of_school_closures.pdf