https://www.ollielovell.com/affective/how-to-have-that-conversation-with-a-student-who-didnt-do-any-work-during-lockdown/

Inledning:

”Igår kom våra första klasser tillbaka efter (den första fasen av?) Coronavirus-stängning. I Melbourne resulterade den här stängningssfasen i sex veckors studier online.
Det fanns många hinder som eleverna möttes av under den här tiden med studier online, och även om prestationsgapen ökade på grund av socioekonomiska skillnader mellan eleverna, fanns det en annan faktor som framstod som ännu viktigare för elevens framgång med studier online: självdisciplin …”