https://www.researchgate.net/publication/338745455-The_Power_of_Feedback-Revisited-A_Meta-Analysis_of_Educational_Feedback_Research/fulltext/

Abstrakt:

”En metaanalys (435 studier, k = 994, N> 61 000) av empirisk forskning om effekterna av feedback på elevers lärande genomfördes i syfte att replikera och utöka forskning om synligt lärande (Hattie och Timperley, 2007; Hattie, 2009 ; Hattie och Zierer, 2019) från metasyntes. Övergripande resultat baserat på en slumpmässig effektmodell indikerar en medeleffekt (d = 0,48) av feedback på elevernas inlärning, men den betydande heterogeniteten i uppgifterna visar att feedback inte kan förstås som en enda konsekvent behandlingsform. En moderatoranalys avslöjade att påverkan väsentligen påverkas av informationsinnehållet som överförs. Vidare har feedback högre inverkan på kognitiva och motoriska resultat än på motivations- och beteendemässiga resultat. Vi diskuterar dessa resultat i ljuset av de antaganden som gjorts i The power of feedback (Hattie och Timperley, 2007). I allmänhet antyder resultaten att feedback med rätta har blivit ett fokus för undervisning i forskning och praktik. De pekar dock också på nödvändigheten av att tolka olika former av feedback som oberoende åtgärder”.