https://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/fran-likvardighet-til-l-lonsamhet-maj-2019-compressed.pdf

Inledning av sammanfattningen:

”I början av 1990-talet lades den svenska skolpolitiken om 180 grader. Under ledning av Carl Bildt beslutade den borgerliga regeringen om en helt ny och oprövad politik där marknadskrafterna skulle styra skolan. Besluten togs mycket snabbt, utan utredningar, utan att den internationella forskningen togs till vara och utan någon djupare debatt. Hur kunde det ske?
Det var en lång rad faktorer som samverkade och gjorde systemskiftet möjligt .. ”