https://www.teachingtimes.com/did-you-hear-the-one-about-the-kinaesthetic-learner/

Ingress:

”Lärstilar är en typisk urban myt som undergräver undervisning och lärande men som lärare tar till sig utifrån lite eller inget belägg.
Paul A. Kirschner & Carl Hendrick slår ihjäl några mytologiska drakar … ”