https://www.researchgate.net/profile/R_Leonesio/publication-_Allocation_of_Self-Paced_Study_Time_and_the_Labor-in-Vain_Effect/

Abstakt:

”Denna studie undersökte möjligheten att en metakognitiv kontrollprocess (nämligen fördelningen av självstyrd hastighet av studietid) kan påverkas av resultatet från metakognitiva övervakningsprocesser (dvs lätthet att lära sig och / eller känsla av kunskap). I tre experiment fick universitetsstudenter instruktioner som betonade antingen noggrannhet i inlärning eller hastighet för inlärning. De viktigaste slutsatserna var: (a) lätthet att lära sig ny kunskap och känslomässiga bedömningar är tillförlitligt relaterade till tilldelning av studietid, där mer egenbestämd studietid ges de förment svårare artiklarna; (b) även om de får instruktioner att behärska varje objekt och när det är tillåtet med obegränsad studietid att göra det, avslutar man studierna innan lärandet är slutfört; och (c) stor ökning av självbestämd hastighet för studietid kan ge liten eller ingen ökning i den efterföljande sannolikheten för att minnas (”labor-in-vain-effect”). Implikationer dras för en modell av samspelet mellan metakognitiva övervakningsprocesser och metakognitiva kontrollprocesser.”.