https://birminghamteacher.wordpress.com/2020/05/09/curriculum-is-hard/

Från inledningen:

”Så varför är det så svårt att leda arbete med kursplaner?
Minnessystem – Att utarbeta kursplaner är svårt för alla i skolan. Och det är svårt för att vi måste tänka. Jag vet att det låter som om det jag säger är rena självklarheten. Men som Willingham i ”Varför tycker inte elever om skolan?” påminner vi oss, förlitar vi oss på minnet för att vägleda handlingen. När vi reagerar på något, sparkar vårt minnesystem med lätthet i gång och vårt beteende styrs av minnet, inte av tanken. Willingham berättar att ”… om inte de kognitiva förhållandena är rätt, kommer vi att undvika att tänka.” Vi behöver inte tänka eftersom vi gör som vi alltid har gjort. Vi stöter på en situation vi har sett tidigare och BOOM – vårt minnesystem ger svaret … ”