https://www.apa.org/science/about/psa/2016/06/learning-memory

Inledning:

”Filmen ”Inside Out” (2015) tar oss in i medvetandet hos den unga huvudpersonen, en 11-årig tjej som heter Riley, och visar minnet på ett sätt som säkert kommer att tilltala många människor. I Rileys tankar är hennes minnen föremål – jordklot färgade med känslor – som lagras i ett mentalt utrymme, precis som fysiska föremål lagras i ett fysiskt utrymme. När Riley upplever en händelse och skapar ett nytt minne, produceras ett nytt jordklot i hennes medvetande och rullar ner för en ramp som en boll som återvänder i en bowlinghall. När Riley upplever en tidigare händelse placeras en jordklot i en projektor och händelser spelas upp igen, projiceras på en skärm i hennes medvetande. Kognitiva psykologer hänvisar till de mentala processerna som är involverade i skapandet av nya minnen och återhämtningen av tidigare minnen som kodning respektive hämtning … ”