Beskrivning:

”Under den här sessionen blir lärare snart medvetna om att organisation är nödvändig för att lära sig. Med genomgång av Federick Reifs arbete förflyttar Oliver lärares förståelse till en punkt där de stöder Barbara Tverskys påstående att sinnet betraktar idéer som objekt. Med denna nya ram för att förstå tänkande, lär sig lärare hur de kan säkerställa att de väljer rätt grafiskt arrangemang, lämpligt för kursplanens innehåll”.

Beskrivningar och länkar till samtliga dagliga online-föreläsningar från researchED våren 2020, först sända live och sedan publicerade på researchED:s YouTube kanal, finns här.