https://www.forbes.com/sites/johnewing/2020/05/01/where-are-the-teachers/

Inledning:

”För några år sedan höll jag ett föredrag på en utbildningskonferens. Konferensens ämne var matematikutbildning i K-12, men som de flesta sådana konferenser ägde den rum vid ett universitet. När jag talade i slutet av konferensen var mitt ämne en enkel fråga: ”Var är lärarna?” Under tre dagar hade ingen av talarna varit en faktisk K-12-lärare. Lärare är också experter, sa jag, och vi borde lyssna på dem också. Obehaglig tystnad följde. Slutligen yttrade sig en av de distingerade utbildningsprofessorerna. ”Vet du”, sade han med irritation, ”jag skulle inte be mina studenter att undervisa i sina egna grupper; varför skulle vi bjuda in K-12-lärare att prata om utbildning? … ”