http://creo.nd.edu/images/Fitzpatrick_et_al-in_Press_ER_Virtual_CPS-StructuredAbstract.pdf

Abstrakt:

”När forskarna fortsatt undersöka det växande antalet charterskolor i USA har de fokuserat uppmärksamheten på chartereffekternas betydande heterogenitet vad gäller elevers prestationer. Vår studie bidrar till denna dagordning genom att undersöka prestationseffekterna av virtuella charterskolor jämfört med vanliga charterskolor och traditionella offentliga skolor och om egenskaper hos lärare och klassrum förklarar de observerade effekterna. Vi fann att elever som bytte till virtuella charterskolor upplevde stora, negativa utvecklingseffekter som bestod över tid i matematik och engelska/litteratur och att dessa effekter inte kunde förklaras av observerande lärares eller klassrummets egenskaper”.