https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning

Ingress:

”Välplanerade erfarenheter av inlärning online skiljer sig på betydande sätt från kurser som erbjuds online som svar på en kris eller katastrof. Högskolor och universitet som arbetar för att upprätthålla undervisning under COVID-19-pandemin bör förstå dessa skillnader vid utvärdering av denna nödlägesundervisning”.