https://rebeccaallen.co.uk/2020/04/29/parental-load-theory/

Inledning:

”Att blogga är förunnat dem med mycket tid och utesluter samtidigt dem som för närvarande (parallellt) driver ett hushåll, en hemskola för små människor och ett arbete. Hursomhelst, under ett konferenssamtal, samtidigt som jag spelade in dagliga mätningar av väderstationen med min sexåring, insåg jag att vi behöver en ny utbildningsteori för att beskriva om resurser är optimerade för användning hemma av föräldrar.

Min inspiration kommer från hur teorin om kognitiv belastning (CLT) ger lärare ett språk som hjälper dem att optimera design av resurser och instruktion. CLT: s utgångspunkt är insikten att eleverna har en begränsad arbetsminneskapacitet och att den kognitiva belastningen som skapas av inlärningsuppgifter kan hindra deras förmåga att bearbeta ny information och skapa långsiktiga minnen. När man utformar material och undervisningsmetoder är målet att minska belastning som inte hör till uppgiften och noggrant hantera den belastning som är ingår i uppgiften för att säkerställa att elevernas arbetsminnen inte överbelastas.

Teorin om Kognitiv belastning är relevant för lärande, oavsett om det sker i skolan eller hemma. Men lika viktigt för design av instruktioner, åtminstone för hemundervisade barn i grundskoleålder, är min nyuppfunna teori: Parental Load Theory (PLT) ..”.