Beskrivning:

”I den här sessionen kommer Adam att beskriva viktiga resultat från kogniionsvetenskapen inklusive Multimedia Effekten, Redundans och Delad uppmärksamhet – empiriska fynd som kan placeras inom ett ramverk kallat teorin om Dubbel avkodning.
Dubbel avkodning har blivit ett otroligt populärt verktyg för lärare och Adam kommer att visa vilka delar av teorin som oftast är mest användbara för flest lärare”.

Beskrivningar och länkar till samtliga dagliga online-föreläsningar från researchED våren 2020, först sända live och sedan publicerade på researchED:s YouTube kanal, finns här.