https://educationrickshaw.com/2020/03/30/the-unproductive-debate-of-synchronous-vs-asynchronous-learning/

Inledning:

”Precis som miljoner människor runt om i världen just nu, utövar jag social distansering. Ett giltigt påpekande som har tagits upp online är att termen verkligen ska vara fysisk distansering snarare än social distansering; Naturligtvis separerar självisolering och karantän oss geografiskt, men det psykologiska utrymmet mellan oss behöver inte vara så stort. Idag har vi onlineverktyg som kan koppla oss socialt på sätt som kan mildra den ensamhet som följer med fysisk separering … ”