https://classteaching.files.wordpress.com/2020/03/making-every-distance-lesson-count-v2.pdf

Inledning:

”På Durrington använder vi 6 principer (se nedan) för att forma vår undervisning. COVID-19 utbrottet har förändrat vårt sätt att undervisa. Vi har alla varit tvungna att anpassa oss till distansundervisning de senaste veckorna och detta kommer att bli det normala under överskådlig framtid. Så hur kan de sex evidensinformerade principerna tillämpas på distansundervisning, så att man
kan se till att vår distansundervisning är så effektiv som möjligt?
Det här häftet undersöker hur vi kan åstadkomma det … ”

Durrington principles