https://learningforward.org/wp-content/uploads/2020/04/flip-the-script-on-change.pdf

Inledning:

”Lärare är ett krävande yrke. Lärare ägnar sig åt att alla sina elever ska lära sig bra och är stolta över att se sina elevers framgångar. Men vad händer när elever inte lyckas? Hur förklarar lärare att eleverna inte lär sig bra eller inte når de förväntade prestationsnivåerna? … ”