https://improvingteaching.co.uk/2020/03/12/learning-in-the-time-of-coronavirus-planning-distance-schooling/

Inledning:

”Hur kan vi fortsätta undervisa om skolorna är stängda?
Det kommer inte att ta lång tid innan skolor i Storbritannien stängs.
De har stängt i länder som är hårt drabbade – Spanien, Italien, Grekland, Kina, Hong Kong; de har stängt i länder som ännu inte drabbats hårt – som Danmark och Polen; och det verkar hjälpa. Stängningar kan pågå ett par veckor, men de kan vara mycket längre: i Hong Kong stängde skolorna inledningsvis två veckor i januari; de kommer att öppna från mitten av april till mitten av maj.

Min föraning nu är att skolorna kommer att stänga nästa vecka – och inte öppna omedelbart efter lovet.

Vi är inte redo. De lärare jag pratat med den här veckan var enhälligt bekymrade … ”