https://daisychristodoulou.com/2020/02/when-is-student-choice-a-good-idea/

Inledning:

”Här är ett utdrag från ett dokument från den skotska läroplanen, om bästa praxis i matematikundervisning:


Barn tillfrågades om hur skolan skulle kunna förbättra inlärningen i matematik. De flesta barn kände att de ville ha mer tid till att prata om vad de lärde sig och spendera mindre tid på att genomföra övningar från läroböcker: ”när du vet att du förstår är det ingen mening med att göra hela sidan” (barn i klass 7). ”Vi vill ha mer tid till att prata och lyssna på varandra hellre än att se på läraren vid tavlan” (barn klass 6).
Läroplansavsnittet för skolutveckling tog hänsyn till detta och fokuserade på sätt att öka användningen av samtal, lyssnande och samarbete/grupparbete inom matematik för att förbättra elevernas upplevelser.

Är det bra att ge eleverna val och kontroll över sitt lärande på det här sättet? För att vara mer specifik, har vi rätt när vi anpassar lektioner utifrån barns kommentarer som ”när du vet att du förstår, är det ingen mening med att göra hela sidan”? Beläggen antyder att det inte är så. Inte bara studenter utan också vuxna tycker det är oerhört svårt att veta ”när man förstår” på grund av förekomsten av ett antal olika kognitiva illusioner och fördomar .. ”