https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/147470490600400135

Abstrakt:

”Naturliga informationsbehandlingssystem som biologisk evolution och mänsklig kognition organiserar information som används för att styra naturliga enheters aktiviteter. När vi behandlar biologiskt sekundär information kan dessa system specificeras med fem vanliga principer som vi föreslår som ligger till grund för naturliga informationsbehandlingssystem. Principerna är: (1) mänskligt långtidsminne genom att; (2) lära av andra människor med biologisk reproduktion; (3) problemlösning genom slumpmässig generering och test med slumpmässig mutation; (4) arbetsminne vid behandling av ny information med det epigenetiska systemet som hanterar miljöinformation; (5) långsiktigt arbetsminne med det epigenetiska systemet som hanterar genomisk information. Dessa fem principer ger ett integrerat perspektiv för människans lärande och tanke. De har också konsekvenser för presentation av information”.