https://mrgmpls.wordpress.com/2020/03/01/data-driven-instruction-simple-compelling-and-wrong/

Inledning:

Allteftersom nyheten långsamt sprider sig att det inte är någon bra idé att lära ut läsning som en uppsättning överförbara strategier och färdigheter enligt definitioner som härrör från standardiserade mått, kvarstår en formidabel barriär – Data Driven Instruction (DDI).

”Denna praxis [DDI] härstammade från en enkel logik: För att förbättra elevernas resultat bör lärarna studera elevernas tidigare testprestanda, lära sig vad eleverna kämpar med och sedan justera läroplanen eller erbjuda eleverna sanering där det behövs.”  Does Studying Student Data Really Raise Test Scores

Det som började som ”enkel logik” har sedan dess muterat till att tvinga lärare att undervisa läsning på ett Frankensteinskt sätt med korta passager och upprepande drillning av standardiserade frågor.  Vi är mer inriktade på att öva frågeformuleringar än på innehåll för inlärning …”