https://thirdspacelearning.com/blog/why-my-school-banned-marking-confessions-of-a-primary-headteacher/

Inledning:

Omfattande obligatorisk rättning i grundskolan kan leda till en överväldigande belastning för lärare och alltför lite ansträngning för elever. Rektor Clare Sealy förklarar varför hon förbjöd rättning på sin grundskola under en hel termin och de strategier hon använde för att komma ifrån föreskriven rättning av elevers böcker.

Jag har en bekännelse att göra. Jag var tidigare anhängare av omfattande rättning av elevers böcker.
Som rektor hade jag redan övergett flera förväntade patentlösningar för ”bra” grundskolepraxis. På grund av att de var ineffektiva, tidsödande ritualer som bar liten faktisk frukt i form av inlärning.
Till exempel bad jag aldrig om planeringar och den detaljeringsnivå som gjordes på papper överläts till varje lärare att bestämma om. Jag la inte upp så mycket på displayen. Jag reducerade vår årsrapport till ett format som tog hälften av tiden att slutföra och gav en dag utan undervisning för att slutföra den. För- och efterarbete kunde man göra hemma om så önskades.

Så varför trodde jag på omfattande rättning?  …”