https://righttoreadproject.com/2020/02/25/we-cant-teach-love-but-we-can-teach-reading/

Inledning:

”Lärare kan få en hel del att hända genom att prata (ett lugnt led i korridoren, elever som sitter ”criss, cross, apple sauce”) men skapa kärlek till läsning är inte en av dem. Entusiasm är en del av god undervisning, men att kommunicera en kärlek till böcker är inte samma sak som att lära ut läsning. Jag fick lära mig det den hårda vägen.
När det är lätt att läsa är det lätt att älska läsning
Kurser om läsning i min lärarutbildning handlade om kärlek till läsning. I klassen delade vi med oss av våra egna minnen av att lära oss läsa, gjorde boklistor för våra klassbibliotek och diskuterade teman som doldes i våra favoritböcker. Vi fick lära oss att ägna tid åt elever som läser för nöjes skull och att vara se ner på från grundläggande program med lektionsmallar … ”