https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2020/02/18/learning-through-play-is-more-than-play/

Inledning:

”Låt barn leka! Låt dem räkna ut och upptäcka saker själva! Låt dem skapa saker! Låt dem sätta sina egna mål och komma med sina egna idéer! Det är så de lär sig: naturligtvis!

Det låter underbart. Vem skulle kunna vara emot? Egentligen ingen. Vem skulle kunna argumentera mot dessa romantiska idéer, gränsande till filosofi, om hur små barn lär sig bäst?

Jo, det bör du göra. För att det finns nämligen ett aber – det finns inte några vetenskapliga belägg som stödjer de här idéerna …”

8F349289-81AD-4BFC-9453-94199047FC54