https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Maths/EEF_Maths_EY_KS1_Guidance_Report.pdf

Från inledningen:

”Denna rapport är en del i en serie om matematik som EEF producerar. Den fokuserar på barn i åldern tre till sju, i förskola och Key Stage 1. En tidigare EEF-rapport täcker rekommendationer för att undervisa i matematik i Key Stage 2 och 3.2
Det finns flera fördelar med att ta sig an både förskola och Key Stage 1 i samma rapport:
• De två nivåerna delar gemensamma ”bästa satsningar” för effektiv matematikundervisning. Fast de två nivåerna kan ha olika pedagogisk stil och läroplan, och dessa rekommendationer därför kräver noggrann anpassning till olika sammanhang, gäller de viktigaste nyckelstrategierna för att förbättra matematikundervisning för båda nivåerna.
• En djupare förståelse av praxis i varje stadium kan stödja utövarnas samarbete och förbättra övergången mellan dem.
• Träningsprogram baserade på denna vägledning kan involvera utövare för både förskola och Key Stage 1. Att sammanföra de två nivåerna gör att de kan lära av varandras styrkor.