https://www.shanahanonliteracy.com/blog/how-to-knock-down-five-strawman-arguments-against-phonics

Inledning:

”Nyligen publicerade Washington Post en artikel om de senaste stridigheterna i ”läskriget.” Jag la märke till det eftersom kolumnisten, Jay Matthews, citerade från den här bloggen.
Artikeln lyckades väl med att behandla oenigheterna ytligt, men det som verkligen fångade min uppmärksamhet var kommentarsfältet. Mer än 50 läsare hade yttrat sig – försvarat ljudning som metod eller försökt hänga ut den.
Som en förespråkare för undervisning om fonem/grafem blev jag särskilt berörd av de ologiska argumenten mot undervisning i avkodning. De var mestadels samma argument som jag har hört under de senaste 50 åren av min karriär.
Jag kanske tycker att det är ologiska argument, men de verkar vara övertygande för en del, annars skulle de inte fortsätta att upprepas. Det är det som är saken med logiskt felaktiga argument – de låter väldigt logiskt rimliga. Detta är särskilt sant för människor som kanske inte har en djupare kunskap om ämnet, som en förstagångsmamma vars barn precis nått åldern för att lära sig ljuda, eller den erfarna gymnasieläraren som kan utbildning, men inte är så väl insatt i avkodning.
Detta inlägg behandlar fem av de här argumenten … ”