https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11145-020-10023-7.pdf

Abstrakt:

”I denna longitudinella studie följdes läsutveckling genom klass 1, 2 och 3 på ordnivå för 118 barn tillsammans med lärarnas rapporter om uppmärksamhet och typer av tillhandahållet stöd. Resultaten visar en betydande nedgång i sammantagna poäng i förhållande till åldersnormer över tid, med barn som uppnådde signifikant lägre resultat i fonetisk avkodning än i ordigenkänning på deltest. Fem utvecklingsgrupper identifierades: barn som uppnådde genomsnittliga eller över genomsnittliga poäng under alla 3 åren (n = 64), barn som konsekvent låg inom gränsen för genomsnittet (n = 11), barn som uppnådde under genomsnittligt resultat år 1, men som sedan uppnådde medelvärde eller högre i grad 2 eller grad 3 (n = 7), barn som uppnådde genomsnitt eller högre i år 1 men sedan lägre till under genomsnittet i grad 2 eller grad 3 (n = 10), och barn som uppnådde under genomsnittet under alla tre åren (n = 26). Lärarnas uppmärksamhet naturligt nog högst för elever i de grupper som förbättrades, minskade eller förblev under genomsnittet. Analys med fokus på lärarnas uppmärksamhet och det stöd som de uppgav att barnen i dessa tre grupper fått, tyder emellertid på att lärarna inte alltid är korrekta i sin tolkning av barns visade karaktäristik, vilket resulterar beslut om felaktiga anpassningar och beslut om stöd”.