https://fordhaminstitute.org/national/commentary/training-teachers-fail

Inledning:

”Det har varit mycket prat på sistone om läskrisen i de amerikanska skolorna. Omsorgsfull rapportering har pekat på ett vanligt problem: Många nyutbildade och erfarna lärare känner inte till den senaste forskningen om tidig läsinstruktion eller läsförståelse.
2016 granskade NCTQ kursplanerna för 820 lärarutbildningsprogram över hela landet och fann att endast 39 procent av programmen lärde ut grunderna i effektiv läsinstruktion. Fyra år senare har antalet program ökat till 51 procent. Även om detta signalerar en positiv trend när det gäller att använda bevisinformerad läsinstruktion, så kvarstår faktum att 49 procent av nya lärare inte har verktyg för att effektivt lära ut läsning … ”