https://theeffortfuleducator.com/2018/05/09/relationships-and-learning-clarification-on-a-popular-quote/

Inledning:

”Ok. Det finns ett citat efter det här stycket. Jag vill att du ska läsa det och göra en paus… tänk på vad det här citatet betyder för dig. Ta trettio sekunder och fundera över hur det kan gälla för din forskning och / eller ditt klassrum. Tänk sedan på hur andra kan tolka citatet. Så, här är citatet:

”Ingen betydande inlärning kan ske utan en betydande relation.” – Dr. James Comer

Paus.

Mer paus … ”