https://achemicalorthodoxy.wordpress.com/2020/02/09/ratio/

Inledning:

”Jag har observerat många lektioner i år. I naturvetenskapliga ämnen och icke naturvetenskapliga, nybörjare, expertlärare. Massor och många andra lektioner. Jag har också observerats mycket. Lika mycket som jag har varit i andras klassrum har andra varit i mitt. I allmänhet vid lektionsbesök har vi den filosofin att ”feedback är en gåva” och att om någon annan har varit generös nog för att släppa in dig i deras klassrum för att lära av dem, så är det allra minsta du kan göra att ge dem lite feedback som hjälper dem att bli ännu bättre.

Inom min avdelning är insatserna höga vad gäller den feedback jag ger. Jag vill inte ge feedback som är så allmän och generell att den inte går att agera utifrån. Men jag vill inte heller ge feedback som är så specifik att det inte går att använda förrän den gång nästa år när lektionen jag observerade upprepas. Det jag verkligen vill göra är att hitta något som gör att vi kan tänka i allmänna banor om vad som händer på våra lektioner, men ha med oss specifika tekniker som kan användas på lektionerna … ”