https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/02/If-Education-Procurement-Is-Broken-Is-Teacher-Choice-the-Answer-1.pdf

Abstrakt:

  • I de flesta skolor har slutanvändaren av utbildningsprodukter och fortbildningsprogram – läraren – har liten eller ingen kontroll över vad som köps; utbildningsprodukter och fortbildningsprogram köps till lärare av skolans och distriktets ledare.
  • Detta inköpssystem, uppifrån och ner, skapar tre hinder för effektiva upphandlingar av utbildning: (1) halvhjärtad implementering av nya program och tekniker, (2) underskattning av kostnaderna för läkartid för implementering av nya utbildningsprodukter, och (3) omöjligt att prioritera använda medel för att minska klasstorlek eller anställa fler specialister.
  • En potentiell lösning på dessa hinder är att ge enskilda lärare kontroll över de medel som för närvarande används för dem. En sådan åtgärd skulle hjälpa till att säkerställa att lärare får produkter och tjänster som de faktiskt vill ha och behöver, vilket ökar sannolikheten för ett effektivt genomförande och maximerar avkastningen på investeringarna.