https://mrgmpls.wordpress.com/2020/02/15/educations-last-mile-dilemma-improving-instruction-without-mandates/

Inledning:

”När det gäller diskussioner om hur man kan förbättra undervisningspraktik verkar alltid någon variant av ”vi behöver bara få lärare att göra x” dyka upp. Ändå har den svåra resan från ideal till implementering, från politik till klassrumspraxis, skapat ett olöst problem med ”last mile” inom utbildning. Även om det finns en enorm mängd omedelbart användbar information och vägledning om undervisning med hög påverkan, så är det när det gäller att få ut detta till klassrummen som det tenderar att bli rörigt … “

1DFAE771-1E95-46F1-A6D4-5F0D5154F939