https://learningspy.co.uk/featured/teaching-maters-but-there-are-more-important-things-to-get-right/

Inledning:

”Som John Tomsett säger i sin senaste blogg, ”Det är allmänt accepterat att kvaliteten på undervisningen är den mest inflytelserika faktorn för att bestämma hur snabbt elever gör framsteg i sitt lärande – i stort sett, desto bättre undervisning, desto mer framsteg gör eleverna. Över tid.”
Här vill jag hävda att undervisning, hur viktig den än är, bara kommer på tredje plats (eller kanske fjärde) på listan över saker som jag tror gör mest skillnad ”när det gäller att bestämma hur snabbt barn gör framsteg i sitt lärande.” Ett djärvt påstående? Låt oss se.
Min påstående är att den enskilt viktigaste faktorn för att bestämma barns framsteg är kamratkulturen i deras skolor. Till skillnad från vad vuxna ofta tror, är målet för de flesta barn inte att bli en framgångsrik vuxen utan att vara ett framgångsrikt barn … ”