https://impact.chartered.college/article/revising-opinions-about-blooms-taxonomy/

Inledning:

”Den kognitiva revolutionen och det ökade fokuset på evidensbaserad praxis som har svept igenom läraryrket de senaste åren har utan tvekan fört med sig många positiva följder. Men i brådskan att omfamna det moderna skulle det vara klokt att komma ihåg att många av dessa nya idéer har mycket gamla rötter, och snarare än att bortse från föregångares visdom i vår profession, skulle det vara klokt att leta efter vägledning om våra föregångares framgångar och misslyckanden. Om man gör något annat kommer det oundvikligen att leda till den pedagogiska motsvarigheten till att återuppfinna hjulet, och man behöver inte leta långt efter relevanta exempel – för är Bruners (Wood et al. 1976) tankar om stöd egentligen så värst olika den minskande vägledningen vid kognitiv belastning?
På liknande sätt krävs det inte så mycket fantasi för att se Ausubels (1960) uppställda framstegs listor och de mer moderna listorna på kunskapskrav som exempel på den pedagogiska versionen av parallell evolution. Denna cykliska tendens är emellertid inte oundviklig, och det aktuella intresset för att bemästra lärande ger en fantastisk möjlighet att undkomma fällan att återuppfinna, genom att bygga vidare på och lära av en av klassikerna inom utbildningslitteraturen, Blooms taxonomi … ”