https://birminghamteacher.wordpress.com/2020/01/30/if-we-dont-think-curriculum-dies/

Inledning:

”Förra året skrev jag om hur vissa saker som har att göra med läroplan har blivit lite konstiga. Även om det finns åsiktsutbyten om läroplan finns det inte riktigt samtal om läroplanen. Och dessa samtal om läroplan, som inte är samtal om läroplan, sker ofta på högsta nivå i skolor och hos skolhuvudmän och tyvärr avgör dessa samtal ofta läroplanens öde. Läroplansamtalet (det är egentligen inte ett läroplansamtal – du förstår vad jag är ute efter) kan vara ett möte om att införa verktyg för lärande (t.ex. , uppställningar över läroplan, bilder av läroplan, osv), snarare än samtal om lärande i ämnesgrupper om innehållet i läroplanen i sig, som naturligtvis är ämnesspecialistens domän, men alltför ofta förbigånget … ”