https://mrgmpls.wordpress.com/2019/06/13/rethinking-rigor-desirable-difficulties-vs-heavy-lifting/

Inledning:

”I sitt senaste inlägg, ”Bör lärare känna till grundläggande vetenskap om hur barn lär sig?” skriver Daniel Willingham att ”vissa uttalanden om barns lärande är helt sunda vetenskapligt men bör inte påverka beslut om undervisning.” Som grund måste lärare vara mycket kritiska när de utvärderar nyttan av vanliga pedagogiska fraser.
Som exempel tar Willingham ohjälpsamma, epistemiska antaganden som ”lärande är socialt … alla lär sig olika … kunskap är konstruerad.” Dessa vaga plattityder erbjuder, även om de innehåller små sanningskorn, mycket mindre värde för lärare än empiriska generaliseringar – baserade på konsekventa observationer inom .forskning om bakgrund, ålder, uppgift och sammanhang. En robust och obestridd empirisk generalisering skulle vara att träning hjälper minnet … ”