https://achemicalorthodoxy.wordpress.com/2020/01/26/how-to-not-screw-up-retrieval-practice/

Inledning:

”Detta är den första bloggen i CogSciSci-symposiet om ”retrieval practise” i klassrummet. Du bör läsa inledningen till detta symposium här innan du läser den här artikeln.
Retrieval Practice i klassrummet: fatal mutation?
I introduktionen till denna serie noterades att Retrieval Practice (RP) kan gå fel och riskera fatal mutation. I det här inlägget ska jag titta på hur RP kan implementeras i klassrummet, för att försöka förutse och mildra några av de problem som lyfts …”