https://hobbolog.wordpress.com/2020/01/30/attention-in-the-classroom-my-best-bets-from-the-research/

Inledning:

”Jag har skrivit tidigare om varför jag tycker att uppmärksamhet i klassrummet är ett område som både lärare och forskare borde vara mer intresserade av. Den bloggen är nu några år gammal, men jag tror fortfarande den är en ganska korrekt sammanfattning av vad vi vet, med tanke på att det fortfarande är ett ganska försummat forskningsområde (så stort inflytande har tydligen jag på akademiska trender). Jag insåg emellertid den här veckan att jag aldrig någonsin har skrivit en lite mer optimistisk kontrapunkt till det där stycket, där jag redogjorde för vad jag tror att lärare kan dra slutsatser från forskning om uppmärksamhet eller åtminstone vilka startpunkterna kan vara för att lärare ska börja utforska idéer i sin egen praktik …”