https://researched.org.uk/magazine/

Sedan 2018 ger ResearchED ut ett magasin med ett par nummer per år. Skribenter är de talare som bidragit genom åren sedan organisationen startade 2013.
Artiklarna finns att läsa på hemsidan och utgåvorna kan också laddas ner som PDF.