https://arxiv.org/pdf/1906.09012.pdf

Abstrakt:

”Begreppsinlärning kräver att man tar fram och benämner begrepp från blandade perceptuella erfarenheter. För ett kontrollerat tillvägagångssätt, i takt med att antalet koncept växer, ökar det antal träningsexempel som behövs.

Filosofer, psykologer och datavetare har länge insett att barn kan lära sig att namnge föremål utan att uttryckligen undervisas. I en serie beräkningsexperiment belyser vi hur information i miljön kan användas för att bygga och anpassa konceptuella system. Till skillnad från kontrollerat lärande blir inlärningsproblemet lättare ju fler begrepp och system det finns att behärska. Den viktigaste insikten är att varje koncept har en unik signatur inom ett konceptuellt system (t.ex. bilder) som sammanfattas i andra system (t.ex. text eller ljud). Som förutsagt bildar barns tidiga koncept enkla och anpassade system”.