https://joeybagstock.wordpress.com/2020/01/25/99-stories-the-power-of-retelling/

Inledning:

”Här har ni en riktigt bra berättelse:

En manlig berättare i en trång buss bevittnar en oenighet mellan en man med lång nacke och en rolig hatt och en medpassagerare. Berättaren ser sedan samma man ett par timmar senare, den här gången får några råd från en vän om hur man lägger till en knapp i rocken.

Det är allt.
Okej, inte mycket, det medger jag, men det är ändå en historia som har haft en stor inverkan på hur jag undervisar i delar av mitt ämne, särskilt om idéer för genrer och perspektiv.
Handlingen – som den är – kommer från en nätt liten bok skriven av Raymond Queneau 1947, kallad Excercises in Style. Ursprungligen skriven på franska och därefter översatt till över 30 olika språk. Queneaus bok är en samling av 99 återberättelser av samma bashistoria, nämnd ‘notation’ och som jag sammanfattade ovan …”