https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33707992/Lure_of_Statistics_for_Ed_Researchers_–_ET_12-11.pdf?

”Abstrakt
I denna essä undersöker David Labaree de historiska och sociologiska element som har gjort utbildningsforskare beroende av statistik. Han visar att utbildningsforskning som domän, med fokus på en radikalt mjuk och noggrant tillämpad form av kunskap och med dess låga akademiska ställning, passar in i mönstret där svaga professioner tenderar att använda kvantifiering. Ett problem med att pedagogiska forskare förförs av den kvantitativa modellen är att den avleder uppmärksamheten bort från många av de viktigaste frågorna inom området som inte så lätt kan reduceras till standardiserade mått. En annan är att genom att anta denna rationaliserade, kvantifierade, abstraherade, statistiska och reduktionistiska vision om utbildning, riskerar utbildningspolitiska beslutsfattare att införa reformer som förstör den lokala praktiska kunskap som innebär att ekologin i en skolklass fungerar effektivt. Kvantifiering, föreslår Labaree, kan vara användbar som yrkesmässigt intresse för utbildningsforskare, men den kan vara förödande för skolan och samhället”.