https://achievethecore.org/content/upload/Comparing-Reading-Research-to-Program-Design_An-Examination-of-Teachers-College-Units-o-Study-F&INAL.pdf

Inledning:

”Läsprestandan förbättras inte. Alltför många elever – särskilt elever som lever i fattigdom eller är färgade – börjar i klass 3 utan att kunna läsa eller kan inte läsa så bra som de borde. Kostnaderna för att inte kunna läsa i de högre årskurserna bärs tydligt av eleverna själva, men det finns också större sociala och ekonomiska förluster för landet. Att inte kunna läsa leder till en akademisk nedåtgående spiral, som för alltför många, sällan vänds.

Skol- och distriktsledare oroar sig med rätta för att de grundläggande läroplanerna för engelskasåråket som de valt och som lärarna använder, inte utnyttjar det vi vetenskapligt vet om läsning. Om undervisningsprogram i allmän användning inte tar hänsyn till forskning om att utveckla barns språkliga kunskaper i skrift och tal, kan misslyckandet få förödande konsekvenser. Student Achievement Partners har lanserat ett nytt initiativ, i samarbete med framstående litteraturforskare, för att förhöra allmänt använda typer av instruktionsprogram. Vårt mål är att synliggöra forskningsbaserade praxis som borde vara uppenbara i program för läskunnighet och i lek i klassrummet, särskilt för att påskynda elever som inte läser på årskursnivå.

Detta är den första i en serie granskningar, som var och en kommer att fokusera på en av fyra vanliga kategorier av undervisningsprogram för English Language Arts i grundskola och granska den i relation till relevant forskning. Denna översyn fokuserar på balanserad läsinlärning/workshop i den grundläggande English Language Arts-modellen och undersöker ett program som är allmänt använt i skolor: ”Units of Study” från Teachers College Reading & Writing Project. Om man använder balansera läsinlärning i din klass, så delar den vissa aspekter av enheterna i Units for Study, men inte andra. Därav följer att några av forskningsresultaten i denna rapport kommer att gälla och andra kanske inte.

Liknande recensioner kommer att följa den här första för andra typer av program, inklusive: ett program för grindläggande läsning, en kunskapsbaserad läroplan och en innovativ modell.