https://thestableoyster.wordpress.com/2019/12/05/the-pedagogical-dementors/

Inledning:

”Några av de kampanjer för förbättring av undervisningen som vi har sett har varit  fullständigt slöseri med tid. Ingen av kommentarerna i den här bloggen är nya; de har bloggats om och Tweetats om i flera år. Jag reflekterar bara över mina 16 års erfarenhet och samlar några tankar på ett ställe.
Som ämnesföreträdare i engelska insisterade jag på tanken att om något hade positiv inverkan på elevernas utbildning, erfarenheter, framsteg och / eller livschanser, så skulle vi göra det. Om det hade en oproportionerligt negativ inverkan på arbetsbelastningen eller ingen positiv inverkan för barnen, så var det nej från mig. Dessa initiativ, ofta inskrivna i policy, suger livet ur vår profession … ”