https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1747938X1930154X?token=

Abstrakt:

”Syftet med den nuvarande metaanalysen var att undersöka effekterna av feedback på lärande från text i konventionella läroböcker (från grundskoleelever till universitetsstudenter). En kombination av 104 olika villkor för textläsning, med och utan feedback, för 6124 deltagare, med hjälp av slumpmässiga effektmodeller, resulterade i en positiv effekt av feedback på lärande från text (g + = 0,35). Moderatoranalyser visade att feedback är särskilt effektiv om den tillhandahålls direkt efter läsning, men mindre när den ges under läsningen. Om feedback ges direkt efter att ha läst, var utvecklande feedback med kunskaper om korrekta svar mer effektivt än feedback med bara kunskap om svar. Om feedback ges under läsning finns inga skillnader mellan effekterna av olika typer av feedback. Dessutom är datorlevererad feedback mer fördelaktig för att lära av en text än icke-datorlevererad feedback. Implikationer för att optimera förutsättningar för att stödja lärande av text diskuteras”.