https://curriculumteamleader.wordpress.com/2019/05/23/the-end-of-the-meeting/

Inledning:

Jag kan inte lovorda ditt handhavande, ty det verkar som om dina möten gör dig mer skada än nytta!

Paulus (till Korintierna)

”Jag tänkte skriva om hur våra avdelningsmöten har utvecklats, men att helt radikalt göra sig av med de flesta möten är förmodligen det mest avgörande sättet att förbättra dem. De bästa exemplen på att förbättra möten handlar nästan alltid om att ändra möten till något annat än ett möte. Till utbildning eller utvecklingsarbete eller fortbildning.
Här är mitt förslag – om du är ämnesgruppsansvarig bör du planera för en tid då de allra flesta av dina schemalagda avdelningsmöten inte längre är möten; om du är skolledare bör du arbeta mot en dag då kalenderlagda personalmöten bara är historia … ”