https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0192636519889151

”Abstrakt
Skolledare fattar idag viktiga beslut om innovationer I om utbildning baserat på publicerade genomsnittliga effektstorlekar, även om få förstår exakt hur effektstorlekar beräknas eller vad de innebär. Den här artikeln förklarar hur genomsnittliga effektstorlekar bestäms i metaanalyser och vikten av att inkludera mått på variation i varje genomsnittlig effektstorlek. Genom att överväga variationen i effektstorlekar i studier av samma innovation kan ledare inom utbildning fatta bättre beslut om innovationer och öka sannolikheten för att uppnå optimala resultat från implementeringen”.