https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035519310596

Abstrakt:

”Denna studie försöker svara på ett upprop nyligen om ett mer socialt och samarbetsvilligt synsätt på lärarutbildning och yrkesutveckling genom att undersöka den sociala sidan för lärarkandidater under utbildning från England, Spanien och USA. Vi utforskar kärnfaktorer som är förknippade med  olika egenskaper hos lärarkandidater vid utbyte av undervisningsmaterial i slutet av ett lärarutbildningsprogram från varje område. Med hjälp av urvalsmodeller för socialt nätverk undersöker denna studie i vilken utsträckning lärarnas rapporterade självkänsla, kamratförtroende, uppfinningsrikedom och demografiska egenskaper är associerade med att skicka, ta emot och återge instruktionsmaterial. Fynden tyder på de viktiga rollerna för självkänsla och innovation i alla studiens kontexter, när det gäller att förklara förändring av lärares beteende då de söker information under utbildningen”.