http://theconversation.com/i-had-an-idea-in-the-1980s-and-to-my-surprise-it-changed-education-around-the-world-126519

Inledning:

Explicit vägledning och feedback från lärare är mer effektiv när det gäller att lära eleverna nytt innehåll och färdigheter än att låta dem upptäcka dessa själva.
Detta är en premissen för teorin om kognitiv belastning, som bygger på vår kunskap om evolutionär psykologi och mänsklig kognition, inklusive kort- och långtidsminne.
Jag började arbeta med teorin om kognitiv belastning i början av 1980-talet. Sedan dess skiftade ”äganderätten” till teorin till min forskargrupp på UNSW och sedan till en stor grupp internationella forskare.
Teorin säger att de flesta barn kommer att lära sig ”naturliga” färdigheter – till exempel att lära sig att lyssna på och prata ett modersmål – utan skolor eller undervisning. Vi har specifikt utvecklats för att förvärva sådan kunskap automatiskt. Det kallas ”biologiskt primär kunskap … ”